Paweł Chara - fotografik, przyrodnik, podróżnik i osobisty sekretarz Sławomira Mrożka


Paweł ma za sobą ponad sto wystaw w kraju i za granicą. Jedyny europejski stały współpracownik „China National Geographic”. Publikuje również w takich tytułach, jak: „Poznaj Świat”, „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”, „Przekrój”, „Polityka”. Jego prace można znaleźć także w książkach i albumach. Swoimi doświadczeniami dzieli się jako wykładowca szkoły fotograficznej – Akademii Nikona. Prace Pawła Chary sprzedawane są w limitowanych, kolekcjonerskich seriach, odpowiednio sygnowanych stemplem autora.

Więcej o Pawle na stronie  white .

W Soul Travel Paweł Chara czuwa nad Fotoekspedycjami, które prowadzi do  Gruzji, Bhutanu, Tybetu Amdo, na Alaskę i Wyspy Galapagos. W planach jest również Namibia, Kamczatka oraz Finlandia.
Paweł buduje również „odpowiednią” ekipę wykładowców, która wciąż się rozrasta. Należy do niej w Soul Travel Marcin Bublewicz.
Dla Pawła Soul Travel to suma trzech doświadczeń, wrażliwości w szerokim tego słowa znaczeniu, fotografii oraz podróży.