Maciej z Warszawy

Pierwsza wyprawa całkowicie zmieniła nasze podejście do podróżowania. Zasmakowaliśmy też w kameralności małej grupy starych przyjaciół.