wyprawa-iran-kobieta-rozowy-meczet-soul-travel

Iran

4000 PLN + 2070 EUR

zaliczka: 4000 PLN

25/04/2023

06/05/2023

Dane osoby (Wprowadź dane osoby opłacającej wyprawę)

Ważny certyfikat COVID (do 270 dni po szczepieniu)
Dodatkowe Ubezpieczenie Rezygnacji z Podróży (do 100% kosztów wyprawy)*

*Czym jest Dodatkowe Ubezpieczenie Rezygnacji z Podróży?

Martwisz się o sytuacje losowe przed podróżą, jak np. nagłe zachorowanie na Covid, czy pogorszenie stanu zdrowia? Nie wiesz czy zdrowie najbliższych (rodzice, dzieci, teściowie, rodzeństwo, współmałżonek) pozwoli ci na wyprawę za kilka miesięcy?

Możesz się w pełni zabezpieczyć przed utrata pieniędzy za wyprawę, jeśli zdarzyło by się coś nieoczekiwanego, co uniemożliwiłoby Ci wyjazd.

Dodatkowe Ubezpieczenie Rezygnacji zapewnia zwrot kosztów powstałych w związku z anulacją podróży zagranicznej, anulacją biletu lotniczego, w przypadku nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń jak np. nagłe zachorowanie, śmierć osoby bliskiej, nieszczęśliwy wypadek, poważne zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania. (Pobierz załącznik)

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w momencie podpisywania umowy (zaznacz odpowiednio) lub maksymalnie do 3 dni po podpisaniu umowy poprzez kontakt bezpośredni z kontakt@soultravel.pl.

W przypadku chorób przewlekłych (leczonych stale lub nawracająco, np. nadciśnienie, choroby nowotworowe, tarczyca) obowiązuje zwyżka 100% za ubezpieczenie (wówczas cena to 5,6% wyprawy).

Jak działa mechanizm doliczania ceny za Koszty Rezygnacji?

  1. Całość kosztów wyprawy w Soul Travel składa się z kwoty złotówkowej i walutowej (USD lub EURO).
  2. Cześć walutowa jest zamieniana na złotówki po kursie dnia zakupu wyprawy, a następnie sumowana z zaliczką, stanowiąc całkowitą cenę wyprawy.
  3. Od całkowitej ceny wyprawy jest obliczane 2,8% lub 5,6% lub 0 %.
  4. Kwota ta sumuje się z kwotą zaliczki i stanowi część kwoty do opłacenia.